Projektujemy

Pozwolenia

Wodnoprawne

Dla uzyskania zgody wodnoprawnej niezbędne jest wykonanie operatu wodnoprawnego bądź zgłoszenia. Zgodnie z ustawą Prawo wodne wykonuję dokumentację niezbędną w realizacji inwestycji dotyczących m.in:

+48 509 951 986
ul. Lotników 5
38-700 Ustrzyki Dolne

biuro@kprojekty.eu