Zajmujemy się wykonywaniem projektów architektoniczno-budowlanych


Projektujemy:

 • Budynki mieszkalne jednorodzinne, wielorodzinne
 • Budynki rekreacji indywidualnej, letniskowe
 • Budynki użyteczności publicznej
 • Budynki usługowe, produkcyjne
 • Przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów
 • Adaptację projektów gotowych
 • Obiekty małej architektury
 • Parkingi, place utwardzone
 • Zjazdy publiczne i indywidualne
 • Rowy odwadniające, urządzenia melioracji wodnych szczegółowych
 • Inne obiekty i roboty budowlane określone ustawą Prawo budowlane

Fachowe

doradztwo

Prowadzimy:

 • Inwestycję od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy do uzyskania pozwolenia na budowę
 • Współpracę z projektantami branż instalacyjnych, drogowej, melioracyjnej