Jako cenione w branży biuro architektoniczno-budowlane w pełni profesjonalnie podchodzimy do realizowanych zadań, oferując naszym Klientom indywidualnym, instytucjom administracji publicznej? i Kontrahentom biznesowym kompleksową obsługę w tym zakresie. W ramach wykonywanych działań zajmujemy się również przygotowaniem dokumentacji zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne, czyli operatu wodnoprawnego niezbędnego do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji kluczowych dla gospodarki wodno-ściekowej.

Czym jest operat?

Zasadniczo, jest to dokument z oznaczoną datą wykonania determinujący, czy na danym obszarze możliwe będzie zrealizowanie inwestycji wykorzystującej zasoby wodne (zarówno powierzchniowe, jak i podziemne) oraz mogącej mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na ich stan. Operat składa się z dwóch elementów – opisu inwestycji oraz dokumentacji graficzno-rysunkowej. Stanowi wieloaspektową charakterystykę projektu i jako taki, musi być przygotowany według ścisłych wytycznych, ponieważ to na jego podstawie wydawane jest pozwolenie wodnoprawne.

Zadaniem części opisowej operatu jest przede wszystkim wyczerpanie kwestii formalno-prawnych dotyczących planowanej inwestycji. Operat wodnoprawny zawiera między innymi, informacje techniczne dotyczące instalacji oraz urządzeń wodnych, które stworzą w przyszłości planowaną infrastrukturę. Część graficzno-rysunkowa uzupełnia część opisową o:

– schemat technologiczny urządzeń wodnych,

– plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód i planowanych do wykonania urządzeń wodnych,

– projekt zagospodarowania terenu inwestycji

Operat wodnoprawny – Sanok i inne miasta w województwie podkarpackim

Nasze biuro projektowe, mające wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, zajmuje się opracowywaniem operatów niezbędnych w procedurze starania się o pozwolenie wodnoprawne dla Klientów indywidualnych i Kontrahentów biznesowych. Wymagany zapisem ustawy, jest zbiorem dokumentów dotyczący planowanego przedsięwzięcia oraz jego wpływu na środowisko. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, takie pozwolenie należy uzyskać, jeżeli planuje się budowę np. instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe do wód lub do urządzeń wodnych m.in. przy odwadnianiu dróg, parkingów, budynków, instalacji odprowadzającej ścieki przemysłowe, a także budowę, przebudowę, odbudowę czy likwidację wylotów, przepustów, rowów, zbiorników i stawów (w szczególności tych, które będą wykorzystane w hodowli ryb), a także innych elementów infrastruktury, kiedy prowadzona działalność w jakikolwiek sposób będzie wymagała korzystania z istniejących zasobów, zarówno w przypadku poboru wód, jak i przy jej odprowadzaniu.

Pozwolenie wodnoprawne – Sanok i okolice. Jak je uzyskać?

Bez względu na to, czy planują Państwo indywidualną inwestycję, działania w obszarze komercyjnym publicznym? czy realizację innego zadania wymagającego wykonania operatu i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przygotowanie dokumentacji warto zlecić ekspertom z biura architektoniczno-budowlanego K Projekty. Pomoc eksperta będzie w zakresie uzyskania pozwolenia nieoceniona, ponieważ to właśnie biuro zajmie się czasochłonnymi formalnościami i operatem wodnoprawnym, wymaganymi przez PGW. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego i nawiązania współpracy – fachowo doradzimy i pomożemy na tym bardzo ważnym etapie niemal każdej inwestycji budowlanej.