Dział w budowie

Pozwolenie wodnoprawne, zgłoszenie

W ramach działalności zawodowej wykonuję operaty wodnoprawne dla biur projektowych, klientów indywidualnych, zakładów, instytucji publicznych.

 • Wykonanie rowu odwadniającego w gminie Żyraków, woj. podkarpackie
 • Budowa przepustu wraz z umocnieniami koryta potoku i budową placów manewrowych w m. Dębica, woj. podkarpackie
 • Budowa zjazdu indywidualnego z dr. powiatowej, gm. Ryglice, woj. małopolskie
 • Budowa miejsc postojowych wraz z kanalizacją deszczową oraz przykrycie istniejącego rowu przydrożnego w gm. Ropczyce, woj. podkarpackie
 • Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w m. Dębica, woj. podkarpackie
 • Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w gm. Baranów Sandomierski, woj. podkarpackie
 • Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w gm. Bieliny, woj. małopolskie
 • Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w m. Rzeszów, woj. podkarpackie
 • Budowa myjni samochodowej samoobsługowej w m. Mielec, woj. podkarpackie
 • Lokalizacja budynku mieszkalnego jednorodzinnego w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w gm. Brzostek, woj. podkarpackie
 • Lokalizacja nowych obiektów budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w gm. Strzyżów, woj. podkarpackie
 • Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej w gm. Wiśniowa, woj. podkarpackie
 • Budowa zjazdu indywidualnego z drogi wojewódzkiej w m. Smolnik, woj. podkarpackie
 • Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami gazu w gm. Dębica, woj. podkarpackie
 • Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w m. Dębica, woj. podkarpackie
 • Budowa budynku centrum badawczo-rozwojowego wraz z instalacjami w gm. Wiśniowa, woj. podkarpackie
 • Przebudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w gm. Dębica, woj. podkarpackie
 • Budowa kładki pieszo – jezdnej przez potok w gm. Ropczyce, woj. podkarpackie
 • Przebudowa urządzenia melioracji wodnych szczegółowych – odcinka rowu melioracyjnego, w gm. Dębica, woj. podkarpackie
 • Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Strzyżów, woj. podkarpackie